• English
  • Spanish
  • French
  • Catalan

Disclaimer

Disclaimer


Disclaimer


Web
D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini llindisseny.com pertanyen a LliN Disseny. Titular: LliN Disseny Adreça: Travassera Xaloc 6, Sant Antoni de Calonge, 17252 Contacte: info@llindisseny.com Telèfon: + 34 620 74 29 74

Intellectual and industrial property
La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, marques, logotips o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat intel.lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. S'exceptuen d'aquesta protecció els textos legals que s'hi poden consultar i lliurement reproduir, d'acord amb l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprovà el text refós de la Llei de Propietat Intel.lectual. A excepció d'aquests textos legals no és lícita la transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació de la resta de continguts per qualsevol procediment. D'acord amb els respectius titulars de drets sobre els textos i altres creacions presents en el lloc web LliN Disseny n'autoritza l'ús exclusivament amb finalitats de consulta i suport professional, sempre que aquest ús sigui d'àmbit privat i sempre que es faci referència explícita a la titularitat dels textos i imatges, tot conservant les referències d'identificació que hi figuren.

Terms and disclaimer
LliN Disseny no es responsabilitza d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços directa o indirectament per mitjà d'aquest lloc web. Excepte que una indicació digui expressament el contrari, la presència d'enllaços té una finalitat exclusivament informativa i en cap cas suposa que LliN Disseny garanteixi la veracitat de la informació a la que s'accedeixi tot utilitzant-los.

Privacy
En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal LliN Disseny informa que les dades dels usuaris d'aquest lloc web rebudes per mitjà de correu electrònic no es conserven ni s'incorporen en principi a cap fitxer. Únicament es conserven i es tracten les dades de les persones que sol.liciten la seva alta com a soci. També en aplicació d'aquesta normativa les dades personals reunides per LliN Disseny no seran cedides a tercers sense el consentiment dels seus titulars. Es recorda que les dades que figuren en el directori de LliN Disseny tenen la consideració de font accessible al públic, d'acord amb l'article 3 j) de l'esmentada Llei Orgànica 15/1999. En qualsevol cas els titulars de les dades podran exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, adreçant-se directament a Llin Disseny.

Permission to link LLindisseny
Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l'adreça, el nom "LliN Disseny" i/o altres paraules clau.